Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Baumberger
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Zandige kalksteen
Gesteente
Baumberger
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Baumberger Rhenen verweerd003
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur