Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Volvic
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Basaltlava
Gesteente
Volvic
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Basaltlava Volvic geglazuurd001
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur