Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Niedermendiger
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Basaltlava
Gesteente
Niedermendiger
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Basaltlava Niedermendig gezaagd008
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur