Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Basaltina
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Basaltlava
Gesteente
Basaltina
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Basaltina geschuurd002
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur