Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Alabastro Montebello
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Alabastro Montebello
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
albast (vml Alabastro Montebello, Italië) gepolijst en gecoat017
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur